chơi game kiếm tiền(www.vng.app):【社论】让反跳槽法更臻完善

chơi game kiếm tiền(www.vng.app):chơi game kiếm tiền(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。chơi game kiếm tiền(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,chơi game kiếm tiền(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

上个月杪举行的巫统最高理事会,备受国人的关注,因我国政坛重要人物如森布隆国会议员希山慕丁遭巫统冻结党籍6年,以及前卫生部长凯里遭开除党籍。

最离奇的一幕,竟然是出现在出席会议的最高理事诺奥玛身上。诺奥玛名字也出现在党主席阿末扎希宣布的纪律处分名单上,后者被冻结党籍6年。听到自己名字后,一脸茫然的诺奥玛,当场即反建议阿末扎希直接开除他。

在这里,要讨论的并不是巫统党内的倾轧,虽然今非昔比的巫统,仍然能制造出这么大的党争,并引起社会的极大迥响,的确让人啧啧称奇,也让人对该党能否在未来复苏,打下了个大大的问号。这里要讨论的重点是,一党主席之权力。

阿末扎希在巫统拥有最高决策权的最高理事会中(除了代表大会外),宣布是次的纪律处份,的确有其正当性,但是诺奥玛(最高理事之一)的不知情,至少说明上述决定,并未在最高理事会表决。

在最高理事会之前,阿末扎希等领导层即已磨刀霍霍,已到了不需要掩饰的地步,甚至不必要走过场;至于其是否有其正当性,则有待是否有人向社团注册局做出投诉,而当局又是否会采取行动。

在被对付的人当中,希山慕丁是有国会议员身份的,巫统仅冻结其党籍6年,应该是经过深思熟虑的决定,而在反跳槽法令笼罩之下,这6年里,希山慕丁也走不到哪里去,情况如同被困于五指山下。

希山被指在各政党联盟争夺全国执政权时,不但支持国盟,还联系其他国会议员,怂恿他们也签署宣誓书,支持国盟主席慕尤丁当首相。此外,也有人指他甚至联系砂拉越的政党联盟,也跟随这么做。最终的结果,众所周知,巫统领导层倾向希望联盟,希山等人的密谋失败,也被迫跟随。

希山慕丁如今遭秋后算账,虽然其最终违反党领导层指示的行动并未遂,他是否应遭到对付,见人见智,值得商榷。

一党主席在反跳槽法执行之前,已被视为极大,这里可看出,反跳槽法的实行似乎再赋予党主席另一大武器,来限制党员,让他们极为不情愿地跟随党的指示,而不能发出任何怨言。

或许有人会辩称,希山在未先征询党意,即擅自地做出决定,有其过失在先。的确,希山并非是最理想的例子,来突现党主席的权力在反跳槽法之下过大的问题,但却已显出其迹象。

宪法保障结社自由的权利,虽然过去有太多例子,彰显政治人物滥用这项权利,惟这并不代表我们就应该限制它。如今巫统的问题,众人仅视之为茶杯里的风波,都以看热闹的心情视之,极少人提出警惕。

未雨绸缪,在未发生更大的风波之前,国会应该修正反跳槽法令,避免日后再有人利用党之名,而打压异己。

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。